Status 21.06.10

 Status er:

  • Udvendige facader er færdige for så vidt angår grundpuds, netarmering og slutpuds. Malerarbejdet er netop igangsat og ventes afsluttet i løbet af en uges tid.
  • Indvendigt er alt gipsarbejde afsluttet, alle undergulve er færdige og montering af gulvplanker påbegyndt. Terrassedøre er isat. Alle radiatorer, vindueslysninger og skyggelister er monteret. Flisearbejde i badeværelser er påbegyndt. Malerarbejdet fortsætter.
  • Etablering af jordvarmeanlæg stadig i gang, jordvarmeslanger graves ned i næste uge.
  • Luftfugtigheden er nået ned, hvor gulvplankerne kan tåle at blive lagt - MEN: der er problemer med leverancerne fra savværket, hvilket forsinker færdiggørelsen.
  • Alt murer-, elektriker- og vvs-arbejde bliver færdigt i denne uge
  • Mellembygningen og sydfløjen inkl. montering af køkken bliver færdige i denne uge, dog skal gulvene slibes og olieres, hvilket sker i næste uge.
  • Dræn under p-plads etableres i næste uge.
  • Stilladset pilles ned i uge 26, og opsætning af ny terrasse starter i uge 27 og afsluttes i uge 28.
  • Indflytning har desværre måttet udskydes til 9. juli, men her skulle vi så også være garanteret dette.

Billederne nedenfor giver et indtryk af renoveringsprojektets status pr. 21. juni 2010. Klik på ét af billederne for at se disse i større format.