Status 05.06.10

 

Status er:
 • Vi har besluttet at fastholde køkkenplacering i sydfløjen, og ikke flytte den til nordfløjen, som ellers var på tale for 3-4 uger siden. Gevinsten stod ikke mål med besvær og udgifter.
 • Arbejdet med slutpudsning af facader skrider planmæssigt frem, kun dele af sydfløjen udestår.
 • Indvendig opmuring af vægge er afsluttet, også 1. sal inkl. vandskuring og første gangs maling.
 • Loftisoleringsarbejde stort set færdiggjort. Akustiklofter og skyggelister stort set færdig i stueplan. Vindueslysninger er monteret i stueplan. Der er opstartet gipsarbejde på 1. sal, etablering af akustik-lofter samt lette vægge.
 • Montering af strøgulve er påbegyndt i stueplan, lægning af gulvplanker afventer lidt lavere luftfugtighed - igangsættes formentlig i uge 24.
 • Indvendige trapper er monteret.
 • Der er styr på alle installationer, el-vand-varme-edb.
 • Der er etableret midlertidig varme i bygningen, m.h.p. udtørring - montering af jordvarme er igangsat.
 • Og dertil naturligvis en lang række småting, som falder på plads løbende.
 • Haven er ryddet, og klar til udlægning af jordvarmeslanger og efterfølgende jordarbejde og såning af græsplæne. Sidstnævnte startes formentlig op i juli.
 • Etablering af dræn i parkeringsplads under de nedrevne værkstedsbygninger går snart i gang.

Indflytning 2. juli er stadig målet, og det ser ud til at lykkes, med et rigtig flot resultat:-)

Billederne nedenfor giver et indtryk af renoveringsprojektets status pr. 5. juni 2010. Klik på ét af billederne for at se disse i større format.