Status 25.04.10

Status er:

  • Opmuring og vandskuring af bagmure og skillevægge i stueplan er afsluttet, første sal er påbegyndt.
  • Etagedæk inkl. jernbjælker og brandgips er færdiggjort, og lofter i stueplan under opsætning.
  • Nye vinduer isat på 1. sal, alle vinduer er således monteret, yderdøre isættes først til sidst.
  • Alle indvendige installationer er udført, installationer i kælder er påbegyndt.
  • Bekæmpelse af skimmelsvamp inkl. forebyggende behandling af alt træværk i tagkonstruktion er udført, hvilket sikrer imod udvikling af skimmelsvamp fremadrettet, da der etableres omfattende ventilation af tagkonstruktionen.
  • Udvendigt er murværksreparationer med isætning af jern, nyopmuring af gavltakker m.m. stort set afsluttet, og netarmering og oppudsning er godt i gang.
  • Nedrivning af de gamle værksteder er igangsat.

I løbet af de næste par uger er indvendig opmuring færdig, og der bliver mere "plads" til tømrene til færdiggørelse af lofter, isætning af kviste, klargøring til plankegulve etc.

Tidsplanen, indflytning 2. juli 2010, ser fortsat ud til at kunne holde - men er dog lidt under pres grundet den langstrakte vinterperiode og lidt forsinkelser som følge af bl.a. håndtering af skimmelsvamp. Vi krydser fingre, og takker for flot arbejde fra K.G. Hansen & Sønner A/S og underentreprenørerne!

Billederne nedenfor giver et indtryk af renoveringsprojektets status pr. 25. april 2010. Klik på ét af billederne for at se disse i større format.