Status 15.03.10

Billederne nedenfor giver et indtryk af renoveringsprojektets status pr. 15. marts 2010.

Murværksreparationer op til stueplanshøjde er nu ved at være færdigt. Opmuringen af bagmure og indvendige skillevægge er påbegyndt, og forventes færdigt i løbet af de næste 4 uger. Efterhånden som dette arbejde skrider frem, igangsættes etableringen af et nyt etagedæk. Også isætning af vinduer er påbegyndt, efter at der er indlagt stål som forstærkning af alle overliggere i form af vinkelprofiler i stål.

Der er udført kabling af edb, el og vvs i gulv og ydervægge.

Endelig er opsætningen af stillads igangsat. Dette tager nogle uger (!), og passer tidsmæssigt forhåbentlig meget godt med, at vejret tillader en igangsætning af facaderenoveringen.

Ifølge tidsplanen forventer vi at igangsætte det indvendige arbejde efter påske, og så begynder det for alvor at skride frem. Især tømrerentreprisen er omfattende, men vi tror, at tidsplanen holder. KG Hansen & Sønner har netop bekræftet, at planlagt indflytning 2. juli forventes opretholdt.

Endelig forventer vi, at nedrivning af de to små bygninger (værksted og garage) snart vil blive igangsat.

Klik på ét af billederne for at se disse i større format.