Status 06.03.10

Billederne nedenfor giver et indtryk af renoveringsprojektets status pr. 6. marts 2010. 

Vinteren, der startede den 16. december og stadig holder ved med nattemperaturer ned til mere end minus 10 grader har desværre forsinket arbejdet ganske meget. Vinteren har i øvrigt også medført frostsprængte vandrør, ligesom hovedvandledningen pludselig også lækkede.

Alligevel er der nu støbt gulve og nyt etagedæk kælder/stueplan samt sokler til de nye indermure, der alle opmures og vandskures. Forud for dette fandt vi pludselig ud af, at der i nordfløjen havde været kælder, og det var derfor nødvendigt at udgrave det gamle fyldmateriale for at kunne støbe en stabil sokkel!

En ekspert har taget prøver af murværk og tagkonstruktioner for at konstatere omfanget af svamp, der næsten findes i alle gamle huse. På ekspertens anbefaling har vi fået udført en forebyggende sprøjtebehandling af ydermurene indvendigt (fordi bagmurene vil stå "våde" i en periode). Selvom de udtagne prøver af tagkonstruktionen viser, at svampeforekomster holder sig inden for fuldt acceptable værdier har vi for en sikkerheds skyld valgt at få udtaget nogle flere prøver, når etagedækket er etableret. Såfremt de ekstra prøver viser større svampeforekomster i tagkonstruktionen, vil denne blive grundigt afrenses og sprøjtebehandlingen blive foretaget. Herefter garanteres svameforekomsten at være reduceret til niveau A, hvilket er det lavest mulige.

Nødvendige reparationer af det gamle murværk er i gang, hvilket bl.a. indebærer, at der lægges stål ind over alle vinduer og i ydervæggene, hvor det er påkrævet. Nye vand- og kloakinstallationer er etablering, og kabling (el/IT) er påbegyndt.

Klik på ét af billederne for at se disse i større format.