Fremtidsplanerne

På længere sigt (5-10 år) har vi overvejelser om at udvikle Eltanggaard til en miniature-erhvervspark – gerne for små innovative vidensbaserede virksomheder, drevet af dygtige iværksættere, som vil sætte pris på stærkt kvalitetsbetonede omgivelser.

Tanken er at nyopføre to bygninger i samme stil som den tilbageværende gamle driftsbygning fra 1870, som afgrænser gårdspladsen mod nord.

De to nye bygninger skal erstatte de nuværende to driftsbygninger, der sammen med stuehuset danner gårdspladsen.

Selvom den gamle driftsbygning fra 1870 er erklæret bevaringsværdig, er den desværre meget hårdt medtaget af tidens tand, og bør derfor rives ned. Vi får se, om der vil blive givet de nødvendige tilladelser hertil - men Kolding Kommune har udtrykt forståelse herfor.

Helt uforståeligt har man givet tilladelse til i år 2000 at nyopføre en store ladebygning, som afgrænser gårdspladsen mod syd. Ladebygningens arkitektur laver solide attentater på hele det smukke gårdmiljø med stuehuset, den gamle driftsbygning og de store flotte kastanjetræer. Så den skal væk, når den tid kommer.

De to nye bygninger vil med deres placering og arkitektur fremstå som meget tro mod stilen i de gamle driftsbygninger, som de så ud tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Sammen med stuehuset vil de danne en tre-fløjet ramme om gårdspladsen.

Se projektforslag til facader og oversigtsplan i de angivne links.