Renoveringsprojektet

Da vi overtog Eltanggaard den 01. oktober 2009 bar ejendommen synligt præg af at være utilstrækkeligt vedligeholdt. Et begyndende forfald af især hovedbygningen trådte tydeligt frem, og blev mere omfattende afdækket, efterhånden som nedbrydningen af indvendige vægge og lofter skred frem. Her har det nok også spillet ind, at hovedbygningen havde stået tomt og ubeboet i mere end to år.

Hovedbygningen gennemgik derfor en meget omfattende renovering i perioden oktober 2009 til juli 2010, hvor vi flyttede ind. 

Ultimo 2009 gik vi meget grundigt til værks, og ALT indvendigt blev revet ned. Ved indgangen til 2010 stod der således kun ydermure og tag tilbage - resten var væk. Genopbygningen forløb ifølge planerne, og det har været en meget stor fornøjelse at være vidne til. Vi synes selv, at det er med et fantastisk flot resultat.

Renoveringen omfattede i hovedtræk følgende:

 • Etablering af omløbsdræn og nedsættelse af ekstra sokkelvæg mod vest, således at den oprindelige sokkel og væggene beskyttes mod opfugtning som følge af vandtryk fra haven ind mod huset. Soklen blev netarmeret, og efterfølgende pudset og malet.
 • Komplet facaderenovering, først en sandblæsning, ret omfattende armering af ydermurene med rustfrie stålkonstruktioner for at øge stabiliteten (især sydfløjen var belastet af tidens tand) dernæst udbedring af skader på murværket og til sidst en netarmering og efterfølgende oppudsning af hele facaden. Afslutningsvist blev facaden malet hvid over det hele, med koksfarvet sokkel.
 • Alle indvendige vægge blev muret op påny og vandskures, ligesom der også blev etableret nyt betondæk mellem kælder- og stueplan.
 • Nye vinduer og døre overalt, holdt i mørk grøn, som det kendes fra mange gamle gårde. Vi valgte Velfac 400, som af Slots- og Ejendomsstyrelsen er godkendt til renovering af gamle slotte og herregårde. Kolding Kommune accepterede også disse, og dispenserede dermed fra landzonetilladelsens vilkår om trævinduer med kitfalsede sprosser!
 • Hoveddøren i stuehuset vurderes at være fra 1800-tallet, og en væsentlig del af stuehusets arkitektoniske udtryk, og blev derfor renoveret inkl. isætning af elektronisk adgangskontrol. Det skulle vi aldrig have gjort - det har kostet snesevis af håndværkertimer, rigtig mange penge og dagligt besvær med lås og alarm. Ny dør følger!
 • Tagetagen mellem de to sidefløje blev udnyttet, således at det ca. 110 m2 store loftrum kommer til nytte i dagligdagen i form af møde-/konferencefaciliteter. Der blev givet tilladelse til at isætte 4 kviste i hver af de to tagflader (mod gårdsplads og have), hvilket har givet flot lysindfald i rummet.
 • Nye gulve overalt, i stueplan bygget op helt fra den bare jord til samme kote (næsten)overalt. Ved overtagelsen havde stort set hvert eneste rum sin egen kote! Der blev etableret et helt nyt og (markant) stærkere etagedæk; isoleret, brandsikret og trinlydsdæmpet, alt sammen efter forskrifterne. Som afslutning blev lagt de flotteste 21 cm brede og 3 cm tykke massive asketræsplanker – de klæder det gamle hus flot!
 • Nye el-, IT-, vvs-, vand- og kloakinstallationer overalt indvendigt, og i stort omfang udvendigt.
 • Nye lofter med akustik-dæmpning samt nye indvendige døre, paneler og gerechter i almuestil overalt.
 • En kraftig beskæring af haven; væk med den gamle svømmepøl, indhegningen til dådyr og en masse små træer og buske, der var groet helt sammen. Haven blev åbnet op mod syd og vest. På sigt kunne man forestille sig en yderligere åbning af haven , så den smukke gård og unikke omkringliggende natur kan klæde hinanden.
 • Ny træterrasse mod syd og vest, der samtidig fungerer som niveaufri adgang af hensyn til opfyldelse af brandkrav. Et fantastisk dejligt mødested for kunder og medarbejdere, og en fremragende frokoststue en sommerdag.
 • Et par gamle faldefærdige småbygninger blev revet ned, dels for at undgå udgifter til renovering og vedligehold, dels for at give ekstra plads til parkeringsfaciliteter. Pudsigt var det at erfare, at der under de gamle bygninger viste sig at være næsten moselignende tilstande, så vi måtte etablere både ekstra dræn og nye afløb.

Hele renoveringsprojektet er gennemført i højeste håndværksmæssige kvalitet og med brug af kvalitetsmaterialer overalt. 

Ved projektets afslutning kunne vi med stor glæde konstatere, at vi havde valgt rigtigt, og dermed fået et særdeles kompetent hold af dygtige rådgivere og håndværkere. Vi kan kun anbefale dem alle varmt:

 • Hovedentreprise: K. G. Hansen & Sønner A/S, Grindsted
  • Murer/Beton: K. G. Hansen & Sønner A/S, Grindsted
  • Tømrer: ApS Ejner Olsens Eft., Grindsted
  • Elektriker: Kaltofts El-service, Bredsten
  • VVS: Vagner Knudsen & Sønner, Grindsted
  • Nedbrydning: BR Miljø-Entreprise, Brørup
  • Anlægsgartner: Søren Nørskov, Egtved
  • Maler: Vestjydsk Malerfirma, Grindsted
  • Trapper: Plan Trapper, Herning
  • Sikring/Overvågning: Sikring.DK, Grindsted
 • Arkitekt: Arkitektfirmaet Kloden, Grindsted
 • Ingeniør: Rønslev Andersen, Haderslev
 • Svampeekspert: Goritas Bygningsundersøgelser, Kolding

Se tegninger af indretning af stueetagen og 1. sal. Efterfølgende mindre justeringer er ikke med.

Der er naturligvis en særlig glæde ved at have været ophavsmænd til så stor en renovering, og derigennem være med til at bevare den smukke hovedbygning på Eltanggaard - forhåbentlig til glæde for mange mennesker rigtig mange år ud i fremtiden.

Og det er og bliver helt sikkert fortsat en stadig glæde at byde kunder, forretningsforbindelser og naboer velkommen på Eltanggaard.