Fortidsminderne

SølvskatI 1941 fandt et par arbejdsmænd, der gravede i Eltanggaards have, en del gamle sølvting. De vigtigste fund var en forgyldt halskæde med en medaljon, en sølvkæde, et sølvbælte, et par sølvknapper samt en sølvmedalje og en sølvdaler fra 1653. På baggrund af sølvdalerens datering vurderes det, at skatten er gravet ned under Carl Gustav-krigen - den sidste svenskekrig fra 1658-60.

På bæltet kan man se initialerne 'BHS', der står for herredsfoged Bertel Hansen, der døde i 1655. Han var gift med Maren Nielsdatter Rafn, der efter hans død sad som velhavende enke på Eltanggaard under Carl Gustav-krigen. Kostbarhederne er formentlig nedgravet på hendes foranledning, men må af ukendte grunde være blevet glemt eller gået tabt, for Maren Nielsdatter Rafn levede nogle år efter krigen som en fattig kvinde.

Billedet til højre viser fundene, der i dag opbevares på Nationalmuseet.

Der er endvidere registreret en jernalderlandsby og flere gravhøje på ejendommen.